It takes a village to raise a child Hoeksche Waard

In 2019 zijn bijna 200 inwoners en professionals met elkaar in gesprek gegaan over de vraag: Hoe creëren we in de Hoeksche waard een positief opvoed -en opgroeiklimaat? Hoe ziet de ideale wereld eruit voor onze kinderen? Deze gesprekken hebben geleid tot een boekje met droombeelden voor de Hoeksche Waard. 

Visie

De gesprekken en droombeelden uit het boekje zijn samen te vatten in de volgende visie: In de Hoeksche Waard krijgt ieder kind de kans om gezond, fijn, kansrijk en veilig op te groeien. Want we willen dat de Hoeksche Waard een goede plek is waar kinderen kunnen opgroeien en opbloeien. En waarbij hun ouders en professionals hen met plezier en zelfvertrouwen begeleiden. 

Sterke basis

Hiervoor is een sterke basis nodig. Een opvoed- en opgroeiomgeving, waarin opvoeders en (semi) professionals samenwerken, elkaar aanvullen en versterken. En waar zij samen initiatieven nemen om oplossingen te vinden voor (normale) opvoed -en opgroeivraagstukken.
 

 

Kennis en ervaring delen

Dus steunen en motiveren we elkaar en delen we onze kennis en ervaring met elkaar. Samen organiseren we ontmoetingen, werken we in groepen aan belangrijke thema’s voor en met ouders en kinderen. Op websites speciaal voor ouders en professionals kunnen we elkaar sneller en beter vinden en informatie en kennis over opvoeden en opgroeien uitwisselen. Want bij het opvoeden en opgroeien van kinderen zijn alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken: It takes a village to raise a child! 

Om die samenwerking tussen opvoeders en professionals te faciliteren is het programma ‘It takes a village to raise a child’ (ITAV) in 2019 gestart. Het programma loopt tot 2023. 

Doelen en inspanningen

Voor het programma zijn doelen beschreven die we in 4 jaar tijd willen behalen. Voor elk doel is aangegeven welke inspanningen/acties we daarvoor doen. Je kunt de doelen en inspanningen lezen in het document Doelen Inspanningen Netwerk.  

Thema's

De inspanningen die we doen voor het programma zijn te verbinden aan thema’s. Aan elk thema werkt een werkgroep, die bestaat uit inwoners en professionals van verschillende organisaties. Wil je meedenken over een thema of heb je een tip voor de werkgroep, laat het weten. Jouw input is van harte welkom.  
Mentale weerbaarheid
Brede kansarmoede jeugd
Relatie & scheiden
Ontmoeten
Buurtgezinnen

Jaaroverzicht

Om te laten zien wat we met elkaar gedaan hebben, maken we jaaroverzichten. Je kunt deze jaaroverzichten hieronder lezen.
2020
2021

 

 
Cookie-instellingen